MAIL

Feedback welkom!

naam

e-mail

onderwerp

bericht

vzw BISZ
Het Brembos 2
B-8200 Brugge
e-mail

maatschappelijke zetel:
Alfons Wybolaan 13
8200 Sint-Andries

♥

Dank u!

Facebook

YouTube

Twitter

vzw BISZ

vzw BISZ - vzw ter Bevordering van de Interculturele Samenwerking met het Zuiden
Vzw BISZ zet projecten op samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden. Het aspect ‘samenwerking’ staat hierbij centraal belangrijk. Wij weten immers onvoldoende hoe een maatschappij in het Zuiden functioneert, maar onze kennis en knowhow komt er goed van pas. Bovendien bieden wij lokale projecten zo ook de gelegenheid om die ook bij ons voor te stellen. Samenwerken maakt onze projecten niet enkel boeiender, leerrijker en doorgaans ook veel plezanter, we halen er ook meer voldoening uit en het leidt tot de mooiste projecten!

missie

BISZ heeft als doel ontwikkelingsprojecten op te zetten en op te volgen in de derde wereld. We werken daarbij nauw samen met plaatselijke organisaties en personen. Het aspect van samenwerking tussen Noord en Zuid vormt dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze missie.
Onze vereniging wil dit onder andere verwezenlijken door:
  • Het zoeken, sturen en begeleiden van vrijwilligers die worden ingezet in organisaties in de derde wereld
  • Het ondersteunen van plaatselijke ontwikkelingsorganisaties in de derde wereld, zowel op materieel, financieel, als intellectueel gebied
  • Fondsenwerving en inzamelingen van werkingsmiddelen
  • Bewustmakingscampagnes en informatiesessies te organiseren

Vzw BISZ wordt gesteund door provincie West-Vlaanderen voor o.a. het programma ter ondersteuning van de financiering en installatie van werkplaatsen voor de jeugd vergezeld door BISZ/ADH

BISZ elders

Externe websites waarop vzw BISZ aan u voorgesteld wordt: