MAIL

Feedback welkom!

naam

e-mail

onderwerp

bericht

vzw BISZ
Het Brembos 2
B-8200 Brugge
e-mail

maatschappelijke zetel:
Alfons Wybolaan 13
8200 Sint-Andries

♥

Dank u!

Facebook

YouTube

Twitter

Hoe BISZ begon

Het ontstaan van vzw BISZ loopt terug tot 2004 toen Stijn Lombaerts op Togolese wegen werd tegengehouden door de politie (gendarmerie). Hij was een half jaar eerder vanuit Brugge vertrokken met een VW-busje richting West-Afrika. De agent in kwestie bleek na zijn werkuren coördinator te zijn van een NGO. Stijn werd dan ook aangemaand om die NGO en zijn projecten te bezoeken. Opdat Stijn bij zijn bezoek onder de indruk was en er van overtuigd was dat de mensen die zich inzetten voor ONG CADO goed werk verrichtten en met de nodige zorg en aandacht hun NGO wilden uitbouwen werd een eerste basis van vertrouwen gelegd. Stijn beloofde dan ook om de eerste website voor ONG CADO op te zetten.

Een jaar later, in de zomer van 2005 vertrok zijn zus Nele Lombaerts samen met Miel Verbeeck naar Togo om bij die NGO als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ze maakten op deze manier eveneens kennis met hun vele projecten en waren net als Stijn danig onder de indruk. Nele en Miel besloten zich eenmaal terug in België op vrijwillige basis voor ONG CADO in te zetten. Samen zorgden ze er voor dat de organisatie bekend werd bij heel wat Belgische studenten en jongeren die op zoek waren naar een Afrika-ervaring.

In de zomer van 2006 werden de vriend en vriendin van Nele & Miel: Bert Bernolet & Hadewijch Opsomer bij het project betrokken. Allen vertrokken ze naar Togo. Niet alleen om aan vrijwilligerswerk te doen, maar ook om een verdere samenwerking uit te bouwen. In de afgelopen twee jaar was er namelijk heel wat aan het rollen gegaan. De interesse van de Belgische studenten en jongeren bleek zienderogen te stijgen en door de inzet en steun van deze vrijwilligers werd extra geld ingezameld.

In mei 2007 richtten Nele, Miel, Bert & Hadewijch ondersteund door Stijn een Belgische vzw op: vzw BISZ, vereniging ter Bevordering van de Interculturele Samenwerking met het Zuiden. ONG CADO was oorspronkelijk de enige partner van vzw BISZ maar gaandeweg ontstaat steeds meer samenwerkingsverbanden met organisaties en NGO’s in de regio Agou. Vzw BISZ is dan ook van plan om geleidelijk verder te groeien en de samenwerking met organisaties in het Zuiden verder uit te bouwen.

Sedert november 2008 wordt vzw Bisz geleid door Nele Lombaerts samen met Bert Bernolet en nog steeds met de steun van Stijn en tal van vrijwilligers.