MAIL

Feedback welkom!

naam

e-mail

onderwerp

bericht

vzw BISZ
Het Brembos 2
B-8200 Brugge
e-mail

maatschappelijke zetel:
Alfons Wybolaan 13
8200 Sint-Andries

♥

Dank u!

Facebook

YouTube

Twitter

Benefietacties

Een overzicht van enkele benefieten t.v.v. vzw BISZ:

1 maart 2008: benefiet Sara Wynants

Sara ging in 2007 stage lopen bij ong CADO.  Na haar terugkeer wilde ze nog een extra inspanning leveren en organiseerde ze samen met haar vriendinnen die haar tijdens haar verblijf kwamen bezoeken, een benefiet.
Sara, Els en Babs nogmaals bedankt voor jullie inzet.  Door jullie steun zijn er weer 2 nieuwe studenten die we een opleiding hebben kunnen aanbieden.

18 augustus 2007: Bisztival in Ieper

Een vrij podium werd georganiseerd op een ‘boerenkar’ in Ieper met als headliner The Forggs.  Met dank aan al de artiesten en een enthousiast publiek.

zomer 2006: benefiet Beselaere 2006

In de zomer van 2006 vond met de steun en grote inzet van Wouter Verstraete een benefiet plaats in Beselare. Naast kvlv-shirts en stylo’s werd ook een fikse som geld ingezameld. We willen Wouter langs deze weg nogmaals bedanken.
Het ingezamelde geld ging naar de bouw van de kleuterschool Avédjé. Een kleiner deel werd geïnvesteerd in het plaatselijke dispensaire.

Foto’s van de kleuterschool vind je onder de rubriek ‘projecten’.