MAIL

Feedback welkom!

naam

e-mail

onderwerp

bericht

vzw BISZ
Het Brembos 2
B-8200 Brugge
e-mail

maatschappelijke zetel:
Alfons Wybolaan 13
8200 Sint-Andries

♥

Dank u!

Facebook

YouTube

Twitter

Solar Zonder Grenzen

Solar Zonder Grenzen | www.solarzondergrenzen.be

Solar Zonder Grenzen is een project van BISZ en zoals de naam doet vermoeden willen we door dit project ontwikkelingslanden helpen door het plaatsen van zonnepanelen voor gemeenschapsdoeleinden zoals ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, watervoorzieningen, etc. in dorpen waar geen – of zeer gebrekkig – elektriciteit aanwezig is.  De opstart van dit project begon in Togo, ondertussen zijn we al in een tiental landen actief. 

Ziekenhuizen

In ziekenhuizen zorgen de zonnepanelen ervoor dat een koelkast mogelijk wordt waarin medicijnen en vaccins bewaard worden.  De verlichting aangesloten op de zonnepanelen vervangt de olielampen voor nachtelijke bevallingen en ingrepen. Olielampen stoten naast het slechte licht ook schadelijke stoffen uit voor pasgeborenen.  Door de slechte omstandigheden waarin vrouwen moeten bevallen zijn er nog altijd zeer veel sterfgevallen bij de geboorte van zowel moeder als kind.

Scholen

In scholen wordt verlichting geïnstalleerd op zonne-energie.  Daardoor wordt het mogelijk gemaakt voor volwassenen om na het werk avondonderwijs te volgen.  80% van de volwassen bevolking is in die landen nog analfabeet.  Kinderen maken van het licht gebruik om ’s avonds hun huiswerk te maken en leeraars om de lessen voor te bereiden.  Goed onderwijs is de basis van een goede samenleving.  Verlichting is hierin een essentiële schakel.

Solar Zonder Grenzen is een uniek project dat niet enkel daadwerkelijk het leven verbetert en menswaardiger maakt van vele mensen in derde wereldlanden, maar ook de toenemende milieuproblematiek aanpakt door het installeren van duurzame energiebronnen.

Filmpje

[youtube-white-label id=”0H-rO4zj7y0″ height=”350″ width=”600″ autohide=”1″ autoplay=”0″ controls=”0″ branding=”0″ hd=”1″ rel=”1″ showinfo=”0″ thanks=”1″ autosize=”1″ border=”0″ cc=”0″ colorone=”” colortwo=”” disablekb=”1″ fullscreen=”1″ /]

www.solarzondergrenzen.be